Mae gwasanaeth cymorth Lloegr ar gyfer pobl agored iawn i niwed erbyn hyn wedi cau ar gyfer cofrestriadau newydd. Mae hyn oherwydd nad yw’r llywodraeth yn cynghori pobl i warchod yn y rhan fwyaf o Loegr ers 1 Awst.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru a bod gennych fynediad blaenoriaeth at wasanaeth danfon nwyddau archfarchnad, byddwch yn cadw hynny.

Rhagor o wybodaeth am y gwasanaeth cymorth

Rhagor o wybodaeth am help yn:


Mae llawer o gynghorau lleol yn trefnu rhwydweithiau cymorth i bobl sydd eu hangen. Cysylltwch â'ch cyngor lleol i gael gwybod beth maen nhw'n ei wneud.

Mae rhagor o ganllawiau ar gael ar dudalennau’r llywodraeth 'How to help safely'.