Rydyn ni’n gweithio'n galed i'ch cadw'n ddiogel rhag coronafeirws a throseddau.

Argyfyngau

Rydym yn dal i ymateb i alwadau brys a galwadau â blaenoriaeth uchel. Ond os nad yw'n argyfwng neu'n fater brys, defnyddiwch ein gwasanaethau ar-lein yn lle ffonio.

Yr hyn y cewch chi ac na chewch chi ei wneud

Mae'r rheolau'n wahanol gan ddibynnu ar ba wlad rydych chi ynddi:

Dod i mewn i’r Deyrnas Unedig

Mae’r rheolau ar gyfer cwarantinio yn wahanol yn dibynnu ar y wlad yr ydych yn teithio ohoni ac iddi.

Mae'r heddlu ac awdurdodau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydweithio i sicrhau bod pobl yn dilyn y rheolau cwarantin. 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Os oes problem fe hoffem ei datrys drwy gyfathrebu'n glir ac annog pobl i ymddwyn yn gyfrifol.

Fel dewis olaf, rydyn ni’n gallu gorfodi’r gyfraith ynghylch coronafeirws drwy fynd â phobl adref a thrwy eu dirwyo.

Rhagor am y coronafeirws a phwerau'r heddlu

Riportio torri’r rheolau

Gallwch ddweud wrthon ni am droseddau yn erbyn y rheolau coronafeirws ar-leinGwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn sy'n cael ei ganiatáu ac nad yw’n cael ei ganiatáu cyn i chi gysylltu â ni.

Cyngor a gwybodaeth