Rydyn ni’n gweithio'n galed i'ch cadw'n ddiogel rhag coronafeirws a throseddau.

Argyfyngau

Rydym yn dal i ymateb i alwadau brys a galwadau â blaenoriaeth uchel. Ond os nad yw'n argyfwng neu'n fater brys, defnyddiwch ein gwasanaethau ar-lein yn lle ffonio.

Yr hyn y cewch chi ac na chewch chi ei wneud

Mae'r rheolau'n wahanol gan ddibynnu ar ba wlad rydych chi ynddi:

Gall ardaloedd sydd â niferoedd uchel o achosion coronafeirws weld cyfyngiadau llymach yn cael eu gosod yn lleol.

Dod i mewn i’r Deyrnas Unedig

Os ydych yn cyrraedd y Deyrnas Unedig o wlad nad oes coridor teithio wedi’i drefnu gyda hi, mae’n rhaid ichi hunan-ynysu am 14 diwrnod.

Mae'r union reolau a’r cosbau am eu torri yn dibynnu ar ba wlad rydych chi’n teithio iddi.

Mae'r heddlu ac awdurdodau fel Iechyd Cyhoeddus Cymru yn cydweithio i sicrhau bod pobl yn dilyn y rheolau cwarantin. 

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud

Os oes problem fe hoffem ei datrys drwy gyfathrebu'n glir ac annog pobl i ymddwyn yn gyfrifol.

Fel dewis olaf, rydyn ni’n gallu gorfodi’r gyfraith ynghylch coronafeirws drwy fynd â phobl adref a thrwy eu dirwyo.

Rhagor am y coronafeirws a phwerau'r heddlu

Riportio torri’r rheolau

Gallwch ddweud wrthon ni am droseddau yn erbyn y rheolau coronafeirws ar-leinGwnewch yn siŵr eich bod yn deall yr hyn sy'n cael ei ganiatáu ac nad yw’n cael ei ganiatáu cyn i chi gysylltu â ni.

Rydyn ni am i chi ddweud wrthon ni’n arbennig am dorfeydd mawr o bobl sy’n amlwg yn dod o aelwydydd gwahanol.

Cyngor a gwybodaeth