Victim Support

Elusen genedlaethol yn unswydd i helpu unrhyw un mae trosedd wedi effeithio arnyn nhw i ymdopi â'u profiad ac ymadfer ar ei ôl.

Os nad oes ganddyn nhw swyddfa yn eich ardal chi, gallan nhw’ch cyfeirio at gymorth lleol.

Maen nhw hefyd yn rhedeg My Support Space, sef lle diogel a chyfrinachol sydd ar gael am ddim ichi ddewis sut hoffech chi gael eich cynorthwyo. Cofrestrwch ar gyfer My Support Space - mae’n hawdd ac yn gyflym.


ASB Help

Elusen yng Nghymru a Lloegr sy'n darparu cyngor a chymorth ar-lein i ddioddefwyr ymddygiad gwrthgymdeithasol.


Supportline

Llinell gymorth gyfrinachol ar y ffôn sy'n cynnig cymorth emosiynol i unrhyw un ar unrhyw fater, ond sydd wedi'i hanelu'n benodol at y rhai sydd wedi'u hynysu'n gymdeithasol, yn agored i niwed, mewn grwpiau risg a dioddefwyr unrhyw fath o gamdriniaeth.

Llinell gymorth 01708 765200