Mae’n syniad da i edrych ar yr ardal o gwmpas peiriannau arian cyn eu defnyddio. Byddwch yn ymwybodol o unrhyw un sy’n sefyll gerllaw ac edrychwch bob amser ar y peiriant i weld a oes rhywun wedi ymyrryd ag ef cyn eich bod yn ei ddefnyddio.

Arwyddion o dwyll ATM

Y pethau i gadw llygad amdanynt yw dyfeisiau wedi’u gosod yn sownd wrth y peiriant - mae rhai yn fwy amlwg na’i gilydd. Os byddwch yn gweld rhywbeth amheus cysylltwch â’r heddlu a’r banc.

Cofiwch, os nad yw’n edrych yn ddilys cadwch draw ac, os yw hynny’n bosibl, ewch i mewn i’r banc lle bydd hi’n fwy diogel. Hefyd cadwch lygad yn rheolaidd ar eich trafodion.

Byddwch yn effro

Gwyddom nad yw hynny bob amser yn hawdd ond rydym yn eich cynghori’n yn gryf i gael llygaid yng nghefn eich pen pan fyddwch wrth beiriant arian. Bydd lladron yn ceisio eich gwylio pan fyddwch yn rhoi eich PIN neu’n tynnu eich sylw tra byddwch yn codi arian. Byddwch yn wyliadwrus. Gorchuddiwch eich PIN a chadwch lygad ar eich cerdyn drwy’r amser. Os bydd rhywun yn eich cyffwrdd ar eich ysgwydd neu’n ceisio siarad â chi, anwybyddwch nhw.

Pan fyddwch wedi gadael y peiriant arian, rhowch eich cerdyn i gadw ar unwaith.

Yn olaf, byddwch yn ofalus gyda chardiau digyffwrdd. Gallwch gael daliwr cerdyn penodol fel na fydd eich cerdyn yn cael ei ddarllen yn anfwriadol.

Nid ydym am godi braw arnoch, ond mae bod yn ymwybodol o’r hyn sydd o’ch cwmpas yn ei gwneud hi’n anoddach i bobl fanteisio ac yn llai tebygol y byddant yn ceisio manteisio.