Mae’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (CSODS) yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol a oes gan rywun sydd â chysylltiad â phlentyn neu blant:

  • hanes am droseddau rhywiol yn erbyn plant
  • yn peri risg i’r plentyn neu’r plant am reswm arall

Nid yw’n ddeddf, ond mae’n cael ei galw’n ‘Gyfraith Sarah’ weithiau.

Nid bwriad Cyfraith Sarah yw caniatáu i chi riportio rhywbeth i’r heddlu. Dywedwch wrthym fan hyn am rywbeth rydych wedi'i weld neu ei glywed neu edrychwch sut i riportio achos posib o gam-drin plant fan hyn.

Offeryn cyngor

Rhywun sy’n peri risg i oedolyn

Ni allwch ddefnyddio’r Cynllun Datgelu Troseddwyr Rhyw gyda Phlant (Cyfraith Sarah) i gael gwybod am rywun sy'n peri risg i oedolyn, ond efallai y gallwch chi ddefnyddio'r Cynllun Datgelu Trais Domestig yn lle hynny (Cyfraith Clare).

Mae Cyfraith Clare yn gadael i chi ofyn i’r heddlu yn ffurfiol os yw eich partner yn peri risg i chi. Gallwch hefyd ofyn am bartner ffrind agos neu aelod o’r teulu.

Gofynnwch am wybodaeth o dan Gyfraith Clare