Yn yr adran hon:

1. Beth yw’r cynllun a phwy all wneud cais
2. Sut i wneud cais
3. Beth sy’n digwydd ar ôl i chi wneud cais
4. Gwnewch gais ar-lein

Sut i wneud cais

Gallwch:

Mae’n rhaid i chi wneud cais am wybodaeth am berson penodol rydych yn poeni amdano.

Gallwch wneud cais am wybodaeth ar ran un plentyn, neu fwy nag un plentyn, ar y tro.

Byddwn yn gofyn i chi am:

  • eich manylion a’ch manylion cyswllt
  • y person rydych yn gofyn am wybodaeth amdano
  • y plentyn neu’r plant rydych yn poeni amdanyn nhw
  • pam eich bod yn poeni am y sefyllfa

Efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni

Os oes angen i ni gadw plentyn yn ddiogel, efallai y byddwn yn rhannu’r wybodaeth y byddwch yn ei rhoi i ni â sefydliadau eraill fel gwasanaethau gofal cymdeithasol, y gwasanaeth prawf a gwasanaethau iechyd.