Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd ond dydw i ddim yn byw yn y DU

Diolch. Dim ond i bobl sy’n byw yn y DU y gallwn ddarparu gwasanaethau olion bysedd.

Cysylltwch â’ch llysgenhadaeth neu’r awdurdod perthnasol yn eich gwlad.