Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Mae angen i mi ddarparu fy olion bysedd ar gyfer Trwydded Awdurdod y Diwydiant Diogelwch (SIA)

Diolch. Er mwyn cysylltu â ni ar unrhyw adeg i drefnu apwyntiad, llenwch ein ffurflen ar-lein syml a chyflym. Cliciwch ‘dechrau’ isod i gychwyn.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: 2 funud

 

Lle gallwch fynd ar gyfer olion bysedd

Gallwch drefnu apwyntiad i fynd i un o’r gorsafoedd heddlu hyn:

Gorsaf Heddlu Bae Caerdydd
Stryd James
Caerdydd
CF105EW

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Bae Caerdydd ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 2am.

Gorsaf Heddlu Ganolog Abertawe
Grove Place
Abertawe
SA1 5EA

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Ganolog Abertawe ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 2am.

Gorsaf Heddlu Canol Caerdydd
Rhodfa’r Brenin Edward VII
Caerdydd
CF103NN

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Canol Caerdydd ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Gorsaf Heddlu Castell-nedd
Heol Parc y Gnoll
Castell-nedd
SA113BW

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Castell-nedd ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Gorsaf Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr
Stryd Bracla
Pen-y-bont ar Ogwr
CF311BZ

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Pen-y-bont ar Ogwr ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Gorsaf Heddlu’r Barri
Heol Gladstone
Y Barri
CF63 1TD

Dod o hyd i Orsaf Heddlu’r Barri ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Gorsaf Heddlu Pontypridd
Heol Berw
Pontypridd
CF372TR

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Pontypridd ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Gorsaf Heddlu Merthyr Tudful
Parc Busnes Rhydycar
Merthyr Tudful
CF481DL

Dod o hyd i Orsaf Heddlu Merthyr Tudful ar fap

Ar agor o ddydd Llun i ddydd Sul rhwng 8am a 6pm.

Rhaid trefnu apwyntiad.


Beth fydd ei angen arnaf?

Dewch â’r canlynol gyda chi:

 • pasbort dilys, neu
 • trwydded yrru cerdyn-llun lawn
 • prawf cyfeiriad (ee cyfriflen banc, bil y dreth gyngor, bil cyfleustodau diweddar (o fewn tri mis) – ond dim bil ffôn symudol)

 
Os yw eich pasbort gan y Swyddfa Gartref, gallwn dderbyn llungopi o dudalen manylion adnabod eich pasbort ynghyd â llythyr wedi’i stampio’n swyddogol. Gallwch hefyd ofyn i’ch pasbort gael ei ryddhau o ofal y Swyddfa Gartref am 24 awr.


Faint mae hyn yn ei gostio?

Un set o olion bysedd: £81.10
Pob set ychwanegol: £40.50

Sylwer: mae rhai ffioedd olion bysedd yn ddarostyngedig i TAW, oni bai am rai eithriadau CThEM. Y gwledydd sydd wedi’u heithrio yw:

 • Canada
 • Ffiji
 • Japan
 • Nigeria
 • St Vincent a’r Grenadines
 • Yr Emiraethau Arabaidd Unedig
 • Zimbabwe
 • Zambia

Talwch gyda’r swm cywir o arian parod ar adeg yr apwyntiad. Nid ydym yn derbyn cardiau debyd na chredyd.

Dechrau