Efallai y bydd rhai sefydliadau, yn y DU a thramor, yn gofyn i chi ddarparu eich olion bysedd at ddibenion diogelwch.

Gallwch ganfod pa sefydliadau yw’r rhain ac ym mha amgylchiadau y gallwn ni helpu.

Offeryn cyngor

Hoffwn ganslo apwyntiad

Diolch. I ganslo apwyntiad defnyddiwch ein ffurflen ganslo ar-lein isod. Dydyn ni ddim yn codi ffi canslo.

Cliciwch ‘dechrau’ isod i gychwyn.

 

Cyfartaledd amser cwblhau: 2 funud

 

Dechrau