I wneud cais am drwydded neu gytundeb eiddo deallusol, cliciwch ‘Dechrau’ isod i lenwi ein ffurflen ar-lein syml a chyflym.

A oes angen trwydded eiddo deallusol arnaf?

Rydych yn debygol o fod angen trwydded neu gytundeb eiddo deallusol os ydych yn bwriadu:

  • defnyddio nod masnach sy’n eiddo i’r heddlu ar gyfer unrhyw ddiben
  • gwneud cais am ddelwedd neu ffilm fideo sy’n eiddo i’r heddlu ar gyfer defnydd masnachol
  • atgynhyrchu delwedd, dogfen neu ddarn o ffilm, y mae’r hawlfraint iddynt yn eiddo i’r heddlu, ar gyfer unrhyw ddiben
  • cyfweld â swyddog mewn swydd at ddibenion masnachol, megis ymchwil ar gyfer llyfr


I gael rhagor o wybodaeth, yn cynnwys dolenni i adnoddau defnyddiol eraill, ewch i’n tudalen gyngor ar ddefnyddio eiddo deallusol Heddlu De Cymru. Rhagor o gwestiynau? Cysylltwch gan ddefnyddio’r ffurflen isod.

Byddem hefyd yn ddiolchgar i glywed gennych os dewch i wybod am unrhyw unigolyn neu gwmni sy’n camddefnyddio nod masnach sy’n eiddo i’r heddlu. 

Cyfartaledd amser cwblhau: pum munud

Dechrau