Heddlu De Cymru yn cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn

on Sunday, November 25th, 2012

Mae staff yn llofnodi rhuban gwyn Heddlu De Cymru i symboleiddio ein hymrwymiad i helpu dioddefwyr cam-drin domestig.

Staff and visitors to Police Headquarters are signing a South Wales Police white ribbon in support of this year’s White Ribbon campaign. Sergeant Chris Truscott is featured here signing the board.

Mae staff ac ymwelwyr i Bencadlys yr Heddlu yn llofnodi rhuban gwyn Heddlu De Cymru i gefnogi ymgyrch Rhuban Gwyn eleni.

Mae’r ymgyrch Rhuban Gwyn yn ymgais fyd-eang i sicrhau bod dynion yn cymryd cyfrifoldeb am helpu i stopio trais yn erbyn merched.

Er mwyn cefnogi lansiad yr ymgyrch ddydd Sul 25ain Tachwedd, mae rhuban gwyn Heddlu De Cymru wedi’i osod yn nerbynfa’r Pencadlys, ac mae staff ac ymwelwyr yn ei lofnodi i symboleiddio ein hymrwymiad fel heddlu i helpu dioddefwyr cam-drin domestig.

Mae’r ymgyrch Rhuban Gwyn yn cyd-redeg â’r gwaith helaeth sydd wedi’i wneud eisoes gan yr heddlu i atal a chanfod troseddau treisgar, boed hynny’n gam-drim domestig yn erbyn merched, dynion neu o fewn cydberthnasau o’r un rhyw.

Dywedodd Uwcharolygydd Ditectif, Lorraine Davies, o Adran Diogelu’r Cyhoedd Heddlu De Cymru:

“Mae cefnogi’r ymgyrch Rhuban Gwyn yn ffordd wych i gymunedau sefyll ynghyd i ddangos na chaiff trais yn erbyn merched ei oddef.

“Mae Heddlu De Cymru yn trin pob achos o gam-drin domestig yn ddifrifol iawn ac rydym yn gweithio’n agos gyda’n hasiantaethau partner i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i ddioddefwyr.

“Mae’r ymgyrch Rhuban Gwyn yn para am bythefnos ond rydym am i ddioddefwyr wybod y byddwn yn eu cefnogi drwy’r flwyddyn.

“Rydym yn annog unrhyw un sy’n dioddef unrhyw fath o gam-drin domestig i ddod i roi gwybod amdano.”

Mewn argyfwng, dylech bob amser ffonio 999. Os yw’n argyfwng nad yw’n un brys, ffoniwch yr heddlu ar 101.

Mae’r Llinell Gymorth Cam-drin Domestig Cenedlaethol hefyd ar gael am ddim ar 0808 80 10 800 os ydych chi neu rywun rydych yn ei adnabod yn dioddef cam-drin domestig. Mae’r llinell gymorth yn cynnig gwasanaeth cyfrinachol 24 awr i ddynion, merched a phlant.

Leave a Reply

You can customise your post using the following html tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>