Canabis gwerth £3.5m wedi’i atafael yng ngweithrediad yr heddlu

on Tuesday, February 26th, 2013

Mae Heddlu De Cymru wedi arwain gweithrediad pwysig i dargedu troseddau cyfundrefnol ar ddwy ochr Pont Hafren gan arwain at wyth yn cael eu harestio ac atafael arian parod a chyffuriau.

A Cannabis factory in Cardiff was shut down as part  of Operation Prestina

Mewn cyfres o ymosodiadau’n gynnar yn y bore ar yr un pryd mewn 10 cyfeiriad ledled De Cymru a gorllewin Lloegr, cafodd wyth unigolyn – saith dyn ac un ferch – eu harestio.

 

Daw camau heddiw â gweithrediad sydd wedi arwain at atafaeliad gwerth cyfanswm o 7,500 o blanhigion canabis gwerth tua £3.5m a mwy na £400,000 mewn arian parod i ben.

Ymunodd cydweithwyr Heddlu Gwent, Heddlu Avon a Gwlad yr Haf, yn ogystal â staff o Asiantaeth Ffiniau’r DU, y gwasanaethau Tân ac Ambiwlans â swyddogion Heddlu De Cymru.

Dywedodd Ditectif Arolygydd Paul Latham, a arweiniodd y gweithrediad:

“Rhoddwyd Gweithrediad Pristina ar waith i dargedu unigolion y credir eu bod yn gysylltiedig â thyfu a chyflenwi canabis ledled De Cymru a gorllewin Lloegr.

“Yn ystod y gweithrediad hwn rydym wedi tarfu ar lawer o’r rheini yr amheuir eu bod yn gwerthu cyffuriau.

“Dengys hyn y bartneriaeth waith agos gyda’n cydweithwyr a’n partneriaid ar ddwy ochr i Afon Hafren i fynd i’r afael â chyffuriau.”

 

A cannabis factory in Cardiff was shut down as part of the culmination of Operation Prestina

Cafodd ffatri ganabis yng Nghaerdydd ei chau i lawr fel rhan o Weithrediad Pristina

Lansiwyd Gweithrediad Pristina ym mis Hydref 2010 ac mae wedi arwain at chwilio 26 o safleoedd, yn cynnwys 10 heddiw (26 Chwefror) yng Nghaerdydd, Casnewydd, Caerfaddon a Bryste.

Roedd tua 130 o swyddogion yr heddlu yn rhan o’r ymosodiadau cynnar ar yr un pryd yn cynnwys un ar Barc Busnes Eastgate yng Nghaerdydd lle canfuwyd ffatri ganabis fawr ac mae eisoes wedi’i chwalu.

Ar ôl chwilio’r eiddo, dosbarthodd PCSOs daflenni i garterfi cyfagos yn rhoi gwybod i ddeiliaid cartrefi lleol am weithgarwch yr heddlu.

Ychwanegodd Ditectif Arolygydd Latham:

“Mae wyth unigolyn yn y ddalfa heddiw, mae ffatri ganabis fawr allan o ddefnydd ac mae gwerth miloedd o bunnoedd o arian parod wedi’i atafael.

“Mae cyffuriau’n ffynhonnell trallod mewn cymuendau ac mae’r neges yn syml – ni chânt eu goddef.

“Drwy gamau gorfodi llym ac ymgysylltu’n gadarnhaol â’r gymuned, byddwn yn ymdrechu i gadw ein cymunedau’n ddiogel a chymryd camau rhagweithiol tuag at y rheini yr amheuir eu bod yn euog o droseddau’n ymwneud â chyffuriau.

“Dylai gwerthwyr cyffuriau wybod nad oes unlle i guddio, byddwn yn dod o hyd i chi ac yn eich dwyn o flaen eich gwell.”

Cafodd asedau, yr amheuir y cawsant eu hariannu drwy weithgarwch troseddol, eu hatafael hefyd o dan y Ddeddf Elw Troseddau a byddant nawr yn destun ymchwiliad ariannol.

Leave a Reply

You can customise your post using the following html tags:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>